Bebe Kanker (2024)

1. Je hebt kanker en een baby (0-2 jaar). Wat kun je doen?

 • Je baby begeleiden als je kanker hebt. Hoe doe je dat en waar kun je als ouder op kunt letten? Lees de tips en adviezen.

2. Bebe Kanker | GrimmFall Wiki - Fandom

 • Bebe Kanker is the mother of the Kanker sisters and the current matriarch and leader of the Kanker Clan, who believes strongly in power above all else that ...

 • Bebe Kanker is the mother of the Kanker sisters and the current matriarch and leader of the Kanker Clan, who believes strongly in power above all else that no mercy should be given to the weak. The Kanker Matriarch has been shown to be ruthless even with her own daughter. As well as shown in being a strong believe in strength and power trumps all, and that no mercy or sympathy should be given to the weak. Bebe came from a big and poor family, though she is the daughter of a wealthy lord that own

3. Mijn baby heeft kanker: het verhaal van Nien - Goedgezind

 • 18 jan 2022 · Net na Fees tweede verjaardag werd haar 5 weken jonge zusje Nien wat ziekjes. De diagnose sloeg in als een bom: hun baby had kanker.

 • Net na Fees tweede verjaardag werd haar 5 weken jonge zusje Nien wat ziekjes. Leen en Bart trokken met haar naar de pediater. Vast een snotvalling, dachten ze. Maar plots zaten ze op spoed, en niet veel later viel het loodzware verdict: ‘Uw baby heeft kanker’. De start van een ongelooflijk zware rollercoaster. ‘Omdat Niens […]

4. Waarom krijgen kinderen kanker? - Prinses Máxima Centrum - Zorg

 • Waarom krijgen kinderen kanker? Ons lichaam is een verzameling van miljarden cellen. En in iedere cel ligt DNA opgeslagen. DNA is jouw unieke genetische code.

 • Ons lichaam is een verzameling van miljarden cellen. En in iedere cel ligt DNA opgeslagen. DNA is jouw unieke genetische code. Je kunt DNA vergelijken met een dik boek vol instructies over hoe jouw lichaam er uit moet zien en moet functioneren. Om alle cellen te voorzien van DNA moet het DNA-boek heel vaak gekopieerd worden. Tijdens dat kopiëren ontstaat weleens een schrijffoutje.

5. Kanker in de zwangerschap

 • Betrouwbare en praktische informatie over kanker in de zwangerschap en over de periode na de bevalling vind je op kanker.nl. Lees verder.

6. Kanker bij kinderen - IKNL

7. 'Als een zwangere vrouw hoort dat ze kanker heeft, is de roze wolk in één ...

 • 28 mrt 2024 · Slechts 1 op de 1.000 tot 1.500 zwangere vrouwen heeft kanker, dus als arts weet je er vaak te weinig van. De behandeling van een zwangere vrouw ...

 • Gynaecologisch oncoloog Jogchum Beltman van het Leids Universitair Medisch Centrum schreef mee aan een boek vol casuïstiek van de Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap (AKZ). “Kanker en behandeling van kanker in de zwangerschap heeft een enorme impact op de zwangere vrouw en haar partner.”

8. De impact van een kankerdiagnose op je zwangerschap en kraamtijd

 • Maar als je kanker krijgt tijdens je zwangerschap of in je kraamtijd, dan is het echt alsof de grond onder je voeten wegzakt. Een periode die in het teken zou ...

 • De leden van de Cancer in Pregnancy poli van het prinses Máxima centrum vertellen over het opvolgen van kinderen na een kankerbehandeling tijdens de zwangerschap. Kennis van oncologie bij volwassenen én die bij kinderen is noodzakelijk. Het CIP-team in het Máxima onderzoekt, in internationaal verband, de directe en lange termijn gevolgen voor de kinderen.

9. Patient story: Kat & Myrna vertellen over tumor bij pasgeboren Oakley

 • 14 mrt 2023 · ... baby zien ze niet vaak. Zodra ze de Maxi-Cosi zagen, was het 'Oh ... Uw steun maakt het verschil in het leven van kinderen met kanker.

 • Myrna (48) en Kat (37) hebben drie dochters: één van negen, één van zeven en baby Oakley. Alle drie van dezelfde vader - een goede vriend van het stel. De eerste twee dochters heeft Myrna gedragen, maar de derde zwangerschap besloot Kat te ervaren.‘Het was een hele fijne zwangerschap. Ik was niet misselijk en had eigenlijk nergens last van. Totdat ik precies 41 weken zwanger was en we voor een echo naar het UMC in Groningen gingen. De artsen zagen iets vreemds in de buik van Oakley en constateerden een hoge hartslag. Wat het precies was, konden zij lastig zien, omdat ze door twee buiken heen moesten kijken. Voor de zekerheid werd er besloten een spoedkeizersnede te doen,’ vertelt Kat. ‘Het voelde heel onecht,’ vult Myrna aan. ‘Dit was niet dezelfde wereld als gister. We zaten ineens in een achtbaan.’Kat vertelt verder: ‘Er stond een heel team van dokters klaar. Het was een normale keizersnede. Dat wist ik, want één van onze andere dochters is ook met een keizersnede geboren. Oakley werd getest en nagekeken. Alles was verder in orde. Vervolgens werd ze verplaatst naar de NICU, de afdeling voor te vroeggeboren baby’s. Daar konden ze een echo maken van Oakley’s buik. Op de echo werd duidelijk dat er een tumor van zeven bij zeven centimeter bij haar nier zat. Heel heftig. De dag erna hebben Oakley’s zusjes haar nog even kunnen begroeten, voordat we met twee ambulances naar Utrech...

10. Uiterst zeldzame kanker ontdekt bij ongeboren dochtertje - Libelle Mama

11. Zwanger en kanker: 'Ik dacht in de eerste plaats aan mijn kindje' | UZA

 • 13 feb 2020 · Eén op de duizend zwangere vrouwen krijgt kanker. Onder hen ook Betty (40), die tijdens haar chemotherapie een gezonde dochter op de wereld ...

 • Eén op de duizend zwangere vrouwen krijgt kanker. Onder hen ook Betty (40), die tijdens haar chemotherapie een gezonde dochter op de wereld zette. 'Ik vertrouwde erop dat het wel goed zou komen.' Betty was zes maanden zwanger toen ze een knobbeltje in haar borst voelde. 'Ik schreef het toe aan mijn zwangerschap en besteedde er verder geen aandacht aan. Maar toen ik vier weken

12. 'Ik kan accepteren dat ik doodga, maar hoe neem ik afscheid van mijn ...

 • Nienkes vader genas van borstkanker en ook Nienke pakte haar leven weer op. In 2019 werd bij haar vader opnieuw kanker vastgesteld. Dit keer was het darmkanker.

 • Een week nadat Nienke haar dochter Veerle op de wereld zette, werd een grote tumor in haar baarmoederhals ontdekt. Na vele pijnlijke, onvoorstelbare behandelingen brak een rustige periode aan, maar toen kwam het slechte nieuws: Nienkes kanker is ongeneeslijk. “Ik kan alles aan, behalve dat ik Veerle niet kan zien opgroeien. Dat ik haar moet achterlaten… Ik weet gewoon niet hoe dat moet.”

13. Geef borstvoeding - Wereld Kanker Onderzoek Fonds

 • Wist je dat borstvoeding geven de kans op kanker verkleint bij zowel de moeder als het kind? Lees hier hoe dat zit.

14. Drie artsen lopen me tegemoet en zeggen: “Gaat u even zitten”, dan ...

 • 4 feb 2021 · Tumor, kanker? Dat hebben heel soms kinderen, maar toch geen baby's? Ik hoor amper nog wat ze zeggen. Youp krijst, alsof hij mijn gevoel snapt.

 • 23 December 2016

15. Kan ik nog kinderen krijgen na borstkanker? - Pink Ribbon

 • Je bent zwanger en blijkt tegelijk borstkanker te hebben. Of je ondergaat een therapie tegen borstkanker die je vruchtbaarheid aantast, maar hebt nog een…

 • Je bent zwanger en blijkt tegelijk borstkanker te hebben. Of je ondergaat een therapie tegen borstkanker die je vruchtbaarheid aantast, maar hebt nog een kinderwens. Voor beide situaties zijn gelukkig hoopvolle oplossingen.

16. Open rug - Aandoening - Erasmus MC Sophia

 • Een open rug (spina bifida) is een aangeboren defect van de wervelkolom, waardoor een baby met een open rug geboren wordt ... Kanker Instituut Zorg voor ...

 • Een open rug (spina bifida) is een aangeboren defect van de wervelkolom, waardoor een baby met een open rug geboren wordt. Het is één van de meest voorkomende aangeboren afwijkingen van het centrale zenuwstelsel.

17. Blog - Lilian en Joanna: Hoe ervaar je de roze babywolk als je kanker hebt?

 • Hoe ga je als jonge mama om met een kankerdiagnose? Hoe zorg je tijdens je behandeling voor je kindje maar ook voor jezelf?

 • Hoe ga je als jonge mama om met een kankerdiagnose? Hoe zorg je tijdens je behandeling voor je kindje maar ook voor jezelf?

18. Vrouw met kanker verkiest leven baby boven dat van haarzelf - RTL Nieuws

 • Toen een Amerikaanse vrouw na een maand zwangerschap te ...

 • Toen een Amerikaanse vrouw na een maand zwangerschap te horen kreeg dat ze weer kanker had, moest ze kiezen tussen haar eigen leven en dat van haar ongeboren kind.

Bebe Kanker (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 5811

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.